Niklas Svidén

August 29, 2019

Den bästa investering vi gjort – att jobba med känslor har betalat sig 150 gånger.